Integriteta in preprečevanje korupcije

Načrt integritete (zgibanka)
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREJETA DARILA
Državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, morajo Komisiji za preprečevanje korupcije skladno z 32. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije najkasneje do 31. 3. tekočega leta posredovati kopije teh seznamov. Komisiji je treba sporočiti podatke o darilih, ki jih prejmejo funkcionarji ali njihovi družinski člani, ter o darilih, ki jih prejmejo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil kot institucije, katerih vrednost presega 25 evrov. V seznam daril, ki se sporoča komisiji, se ne vpisujejo darila, ki so jih prejeli javni uslužbenci ali drugi zaposleni, ki nimajo statusa funkcionarja. Organi, pri katerih ne delujejo funkcionarji, so dolžni komisiji poročati le podatke o darilih, ki jih prejmejo kot institucije.
Klikni tukaj za prikaz prilog
OCENA KORUPCUSKIH TVEGANJ IN TVEGANJ ZA KRŠITEV INTEGRITETE V SlOVENSKIH OBČINAH
Klikni tukaj za prikaz prilog
Omejitve poslovanja s subjekti, povezanimi s funckionarjem ali njegovimi družinskimi člani (zgibanka)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Nasprotje interesov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Lobiranje - nejavno vplivanje na odločanje oblasti (zgibanka)
Klikni tukaj za prikaz prilog