SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • JEAN BOHORČ
  • PETER ZAJC
  • MARKO RAHLE
  • SIMON POŠTRAK
  • MARJAN VRBNJAK