SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • Član, Marjan Vrbnjak
  • Član, Simon Poštrak
  • Član, Peter Zajc
  • Član, Jean Bohorč
  • Član, Marko Rahle
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • JEAN BOHORČ
  • PETER ZAJC
  • MARKO RAHLE
  • SIMON POŠTRAK
  • MARJAN VRBNJAK