Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«

Kohezijski sklad
V teku