JAVNA RAZGRNITEV ELABORATA 10. LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA DELU EUP SG-1 v OPN Občine Duplek – ID: 4110

18. 4. 2024 Monika K. (Uprava)