Krajevni urad Duplek od 1.7. do 31.8.2017 ne bo posloval

14. 6. 2017 Izbrisan U.