Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora ZD-2, trgovski center v k.o. Zgornji Duplek v občini Duplek; ID 3180

22. 1. 2024 Monika K. (Uprava)