12 medalj na Državnem prvenstvu karate Slovenije (WKSA in Fudokan)

15. 4. 2017 MATEJ V.