Javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP SD-13 v k.o. Sp. Duplek v občini Duplek - ID 2408

24. 5. 2023 Dejan S.