Sklep o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Duplek

29. 12. 2022 Dejan S. (Uprava)