Predstavitev projekta in poteka gradnje protipoplavnih ukrepov v Občini Duplek

8. 12. 2022 Dejan S.