Javno naznanilo javne razgrnitve pobude in elaborata 4. Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP SG-1 v OPN Občine Duplek – ID: 3163

20. 9. 2022 Natalija J. (Uprava)