Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora SD-2, v k.o. Sp. Duplek; ID 2566

5. 8. 2022 Natalija J. (Uprava)