Sklep o začetku priprave OPPN za del enote urejanja prostora ZD – 2, trgovski center v k.o. Zgornji Duplek v občini Duplek

1. 8. 2022 Natalija J. (Uprava)