Prijava podatkov za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za fizične osebe