Sprejet občinski podrobni prostorski načrt za ureditev zbirnega centra v občini Duplek

31. 1. 2015