Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora SD-2, ID 2566

10. 11. 2021 Dejan S. (Uprava)