Sanirali smo plaz na lokalni cesti v Vincah

24. 10. 2016 Izbrisan U.