Sklep o pripravi OPPN za del območja enote urejanja prostora SD-13, v Občini Duplek

6. 5. 2021 Dejan S. (Uprava)