Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o ohranjanju narave

Oddaj vlogo

Opis postopka

Dodatna pojasnila