Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o ohranjanju narave

Opis postopka

Dodatna pojasnila