Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice – Vloga za izdajo izjave, da se predkupna pravica ne uveljavlja

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov