Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice – Vloga za izdajo izjave, da se predkupna pravica ne uveljavlja

Oddaj vlogo

Opis postopka

Dodatna pojasnila