Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za izvedbo postopka