Z zbiranjem pobud se začenja proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov

13. 11. 2020 Dejan S.