Navodilo o plakatiranju in pogoji za uporabo dvoran za čas izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor RS

20. 4. 2018 Dejan S.