Navodilo o plakatiranju in pogoji za uporabo dvoran v času referendumske kampanje OdZIUGDT

4. 4. 2018 Dejan S.