Uradna spletna stran Občine Duplek
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija

Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE