Uradna spletna stran Občine Duplek
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija

Sklep o sprejetju stališč Občine Duplek, do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za Center 2, v Spodnjem Dupleku v Občini Duplek